Το 5G uploading δεν είναι αρκετά ταχύ για επιχειρηματική χρήση

Author: Στάθης Ασπιώτης Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
Το 5G uploading δεν είναι αρκετά ταχύ για επιχειρηματική χρήση

Έρευνα ανάμεσα στους ISP ασύρματου Internet δείχνει ότι οι ταχύτητες λήψης των υπηρεσιών 5G τους είναι σημαντικά μεγαλύτερες από του 4G, αλλά τα κέρδη στην ταχύτητα μεταφόρτωσης (Upload) δεν είναι τόσο εντυπωσιακά.

Οι πάροχοι ασύρματης σύνδεσης σε όλο τον κόσμο έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην παροχή των καλύτερων ταχυτήτων λήψης 5G έχοντας στο επίκεντρο τους καταναλωτές, αλλά έρευνα από το ερευνητικό τμήμα του γαλλικού managed services provider, SmartCIC, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι συνδέσεις uploading -τις οποίες χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να ενεργοποιήσουν σημαντικές εφαρμογές- υστερούν.

Η έρευνα έδειξε ότι η μέση παγκόσμια ταχύτητα λήψης για δίκτυα 5G ήταν 898Mbps, σε σύγκριση με 671Mbps για δίκτυα 4G/LTE και 99Mbps για δίκτυα 3G. Ωστόσο, η διαφορά στην ταχύτητα μεταφόρτωσης μεταξύ 5G και 4G/LTE ήταν πολύ μικρότερη και οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό είναι είναι εν δυνάμει ζήτημα για την επιχειρηματική χρήση των δημόσιων δικτύων 5G.

Η διαφορά μεταξύ των ταχυτήτων μεταφόρτωσης και λήψης 4G και 5G είναι κατατοπιστική, σύμφωνα με την έρευνα της SmartCIC. Με βάση τους μέσους αριθμούς, οι μεταφορτώσεις 4G παρείχαν 36% ίδια ταχύτητα μεταφόρτωσης με την ταχύτητα λήψης, αλλά αυτό το ποσοστό ήταν μόλις 13% για τα δίκτυα 5G. Αυτή η διαφορά είναι πιθανό να συρρικνωθεί σημαντικά καθώς περισσότεροι πάροχοι εφαρμόζουν την τεχνολογία mmWave, η οποία παρέχει πρόσθετο εύρος ζώνης, τόσο για λήψη όσο και για μεταφορτώσεις. Τα στατιστικά που έχει στη διάθεσή της η SmarCIC, υπογραμμίζουν την έμφαση που δίνεται στις ταχύτητες λήψης για καταναλωτική χρήση στις πρώτες υλοποιήσεις 5G και όχι στις ταχύτητες uploading που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών ταχύτητας από 2.536 μηχανικούς πεδίου σε 51 χώρες και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τέλη Μαρτίου έως αρχές Μαΐου 2022.

  • Tags: 5G
Previous Article

Η Samsung ξεκινά συμφωνίες για ιδιωτικά δίκτυα 5G

Next Article

Η Huawei ωθεί το Harmony OS σε αγορές εκτός Κίνας