Μελέτη Accenture: Καινοτομήστε ή θα εξαφανιστείτε

Author: Electronicanto newsroom Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
Accenture: Innovate or Fade καινοτομήστε ή θα εξαφανιστείτε.

Καινοτομία ή εξαφάνιση. Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture, Innovate or Fade, οι ευρωπαϊκές εταιρείες διαθέτουν μικρότερο ποσοστό από τα έσοδά τους σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης σε σύγκριση με εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία (APAC) και επιπροσθέτως, το χάσμα διευρύνεται.

Η μείωση του τεχνολογικού ελλείμματος θα μπορούσε να προσθέσει έως και $3 τρις έσοδα στις ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς μόνο το 14% των μελών διοικητικών συμβουλίων των ευρωπαϊκών εταιρειών διαθέτει τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με το 22% στη Βόρεια Αμερική.

Νέα μελέτη της Accenture διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να αποκομίσουν έως και $3,2 τρις πρόσθετα έσοδα έως το 2024, εάν κάλυπταν το τεχνολογικό έλλειμμα σε σχέση με τις εταιρείες στη Βόρεια Αμερική.

Η μείωση του τεχνολογικού ελλείμματος θα απαιτούσε από τις ευρωπαϊκές εταιρείες να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση, βελτιώνοντας την τεχνολογική εμπειρία των διοικητικών τους συμβουλίων, επιταχύνοντας τις επενδύσεις τους σε R&D προς εξεύρεση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αξιοποιώντας παράλληλα το πλεονέκτημά τους σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Accenture “Innovate or Fade“, τα προβλεπόμενα πρόσθετα έσοδα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν αύξηση έως 12% των εσόδων του 2023 και έως 13% των εσόδων του 2024.

Η μελέτη, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση της τεχνολογικής εμπειρίας των διοικητικών συμβουλίων σε ~2.000 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, διαπίστωσε ότι:

  • Μόνο το 14,4% των μελών διοικητικών συμβουλίων των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναλύθηκαν διαθέτει τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με το 21,6% στις εταιρείες της Βόρειας Αμερικής.
  • Οι εταιρείες στην Ολλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τεχνολογική εμπειρία στα διοικητικά συμβούλια (19,1%, 18,9% και 18,8% αντίστοιχα), ενώ η Νορβηγία (6,2%), η Αυστρία (6,1%) και η Πορτογαλία (4,5%) τη χαμηλότερη.
  • Μόνο το 11% των CEOs αυτών των ευρωπαϊκών εταιρειών διαθέτει τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με το 17% των CEOs στη Βόρεια Αμερική.
  • To 33% των ευρωπαϊκών εταιρειών δε διαθέτει κανένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο με τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με μόλις το 19% στη Βόρεια Αμερική.

Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, όπου οι εταιρείες πρέπει να επαν-εφευρίσκονται διαρκώς για να επιτύχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ανάπτυξη, η τεχνολογική εμπειρία και τεχνογνωσία σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων δεν ήταν ποτέ πιο ουσιαστική.

Μελέτη Accenture: Innovate or Fade

Ο Jean-Marc Ollagnier, CEO της Accenture για την Ευρώπη, δήλωσε: «Τα διοικητικά συμβούλια και οι CEOs συνήθιζαν να χαράζουν πρώτα την επιχειρηματική στρατηγική και στη συνέχεια να αξιολογούν το πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να την υποστηρίξει. Πλέον, είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματώνουν την τεχνολογία από την αρχή όταν αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα, διαφορετικά οι εταιρείες κινδυνεύουν να χάσουν δισεκατομμύρια πρόσθετα έσοδα.

Ενδεικτικά, όσον αφορά την εφαρμογή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, το βασικό ζητούμενο για τις διοικητικές ομάδες είναι πώς ενσωματώνουν αυτήν την τεχνολογία προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξή τους, με υπεύθυνο τρόπο – συνεπώς, η τεχνολογική τεχνογνωσία στα ανώτερα κλιμάκια είναι κρίσιμης σημασίας. Η βελτίωση του «technology quotient» στα διοικητικά συμβούλια και τη διοικητική ομάδα αποτελεί κλειδί επιτυχίας όσον αφορά τη λήψη σωστών αποφάσεων για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ωθήσει τον οργανισμό προς το μέλλον.

Η βαθιά γνώση σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα επόμενης γενιάς, το Edge Computing και τα ψηφιακά δίδυμα, θα είναι επίσης μείζονος σημασίας για τη βιομηχανική επαν-εφεύρεση, την οποία προωθούν πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη».

Παρά το χάσμα τεχνολογικής εμπειρίας σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες επικεντρώνονται περισσότερο στην αναβάθμιση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των ανθρώπων τους από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ: το 28% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι διαχειρίζεται ένα τεχνολογικό πρόγραμμα σε όλο το εύρος της επιχείρησης σε σχέση με μόλις 18% των εταιρειών στις ΗΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο για την έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων σε σύγκριση με τις εταιρείες των ΗΠΑ.

Καινοτομία ή εξαφάνιση: Επιτάχυνση του R&D για μελλοντική ανάπτυξη, λέει η Accenture

Σύμφωνα με τη Mελέτη, οι ευρωπαϊκές εταιρείες διαθέτουν μικρότερο ποσοστό από τα έσοδά τους σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης σε σύγκριση με εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και την Ασία (APAC).

Επιπρόσθετα, αυτό το χάσμα διευρύνεται: το 2017, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που αναλύθηκαν για τη μελέτη υστερούσαν από τις αντίστοιχες εταιρείες στη Β. Αμερική κατά 70 μονάδες βάσης όσον αφορά τις επενδύσεις R&D ως ποσοστό του κύκλου εργασιών τους. Μέχρι το 2022, αυτό το χάσμα είχε διπλασιαστεί στις 140 μονάδες βάσης, το οποίο αντιστοιχεί σε $147 δις το 2022.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να καταθέσουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες σε Αμερική και Ασία. Συγκεκριμένα, η Accenture διαπίστωσε ότι μόνο το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν καταθέσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 77% των εταιρειών στη Βόρεια Αμερική και το 89% των εταιρειών στην Ασία. Ακόμα λιγότερες εταιρείες (34%) έχουν καταθέσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, σε σύγκριση με το 60% στη Βόρεια Αμερική και το 73% στην Ασία.

Accenture: Innovate or Fade καινοτομήστε ή θα εξαφανιστείτε.
Μελέτη Accenture: Innovate or Fade

Σύμφωνα με τον Jean-Marc Ollagnier: «Οι επενδύσεις σε τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μελλοντικής ανάπτυξης, μέσω νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Για παράδειγμα, για την εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας, οι εταιρείες μπορούν να αξιολογήσουν πώς τεχνολογίες όπως το blockchain μπορούν να διασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των υλικών και να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη διαδικασία ανακύκλωσης, βοηθώντας στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές για την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων.

Η τεχνολογία μπορεί επίσης να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επιτάχυνση του R&D. Ενδεικτικά, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων και στη δημιουργία πιο βιώσιμων υλικών στη χημική βιομηχανία. Σε κάθε περίπτωση, λιγότερη σημασία έχει το απόλυτο ποσό που επενδύεται σε R&D, αλλά το ποσοστό σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και κυρίως ο τρόπος χρήσης του».

Subscribe to our newsletter!

Σχετικά με τη μελέτη της Accenture “Innovate or Fade”

Η μελέτηInnovate or Fade” της Accenture περιλαμβάνει ανάλυση της τεχνολογικής εμπειρίας 19.495 μελών διοικητικών συμβουλίων από τις 1.843 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία (APAC), ενώ παράλληλα αναλύθηκε και το επαγγελματικό υπόβαθρο 1.695 CEOs (Προέδρων ή μη). Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, η Accenture ορίζει ως άτομα με τεχνολογική εμπειρία εκείνα που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 1) έχουν ρόλο ευθύνης σε τεχνολογικό τομέα (π.χ. CIOs, CTOs, CDOs) στην τρέχουσα εταιρεία τους ή είχαν αντίστοιχο ρόλο σε προηγούμενες εταιρείες 2) κατέχουν ή είχαν αναλάβει ανώτερες θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας. Η μελέτη βασίζεται επίσης σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 διοικητικά στελέχη στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, για την καλύτερη κατανόηση των τεχνολογικών επενδύσεων και της υιοθέτησης της τεχνολογίας από τις εταιρείες, καθώς και σε ανάλυση με βάση οικονομικά στοιχεία 2.114 εταιρειών για την αξιολόγηση του χάσματος μεταξύ των ευρωπαϊκών και των βορειοαμερικανικών εταιρειών όσον αφορά τη δημιουργία κερδοφόρας ανάπτυξης από τη χρήση της τεχνολογίας και την ποσοτικοποίηση των δυνητικών πρόσθετων εσόδων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες εάν κάλυπταν αυτό το τεχνολογικό χάσμα σε σχέση με τις αντίστοιχες εταιρείες της Βόρειας Αμερικής.

Previous Article

Bard: Ήρθε στην Ελλάδα η A.I. της Google και θα μιλάει ελληνικά

Next Article

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2023 σε Cosmote και Γερμανό… με επιστροφή