Ένας χρόνος HealthCare Accelerator από την Bayer Ελλάς

Author: Γιώργος Πολυμενάκος Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
Ένας χρόνος HealthCare Accelerator από την Bayer Ελλάς

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Bayer Ελλάς, όπου παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου της μεγάλης πρωτοβουλίας της εταιρείας, HealthCare Accelerator.  

Μένοντας πιστή στην αποστολή της, Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή, η Bayer Ελλάς σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα – ορόσημο που στόχο έχει να πλαισιώσει ένα συνεκτικό σύνολο προγραμμάτων και δράσεων σε ορίζοντα τριών ετών. Το  Healthcare Accelerator αναπτύχθηκε από τη Bayer με όραμα τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» στο οποίο οι τρεις πυλώνες της Υγείας – ιατρική εκπαίδευση,  κλινική πρακτική και κλινική έρευνα – ενδυναμώνονται, αλληλεπιδρούν και  μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο σε ένα καινοτόμο  και αποδοτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. 

Ο Ηλίας Κοντούδης, Head of Market Access για το Cluster South Mediterranean and Black Sea της Bayer, παρουσίασε έναν απολογισμό των δράσεων του πρώτου χρόνου  του προγράμματος του Healthcare Accelerator, καθώς και τις νέες δράσεις που θα  ενταχθούν στο πρόγραμμα το 2023. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του  ευρέως δικτύου συνεργατών που μετέχουν στο πρόγραμμα, όπως o Δρ. Ελευθέριος  Θηραίος, Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Β’  Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ο Πέτρος Πανδής, Co-founder της  νεοφυούς επιχείρησης Docandu και ο Βασίλης Σιέμος, Υπεύθυνος Επιχειρηματικού  Επιταχυντή στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ. 

Ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην Ιατρική Εκπαίδευση 

Με γνώμονα την υποστήριξη των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας και την  εξοικείωσή τους με την καινοτομία και την κλινική έρευνα, η Bayer Ελλάς διοργάνωσε τρεις μεγάλες ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: «Η Κλινική έρευνα  ως προοπτική καριέρας στις Βιοεπιστήμες», σε Αθήνα (ΕΚΠΑ), Πάτρα και  Ηράκλειο. Με συμμετοχή περισσότερων από 250 προπτυχιακών και  μεταπτυχιακών φοιτητών από τις Σχολές Υγείας αλλά και άλλες Σχολές Θετικών  Επιστημών, οι εκδηλώσεις πέτυχαν τον στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την  ενημέρωση και κινητοποίηση των φοιτητών γύρω από την αξία της κλινικής  έρευνας και τους πιθανούς ορίζοντες καριέρας σε αυτή, καθώς και την αντίστοιχη  παροχή εφοδίων προκειμένου να πετύχουν σε αυτή. Η εταιρεία προγραμματίζει  το 2023 την ένταξη περισσότερων Πανεπιστημίων στη δράση, όπως το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  Θράκης. 

Αναβαθμίζοντας την Κλινική Πρακτική μέσα από την Καινοτομία και την Ενημέρωση 

Η κλινική πρακτική εμπεριέχει τον ρόλο και τις πρακτικές του ιατρού, τον ρόλο  του ασθενούς αλλά και την επικοινωνία μεταξύ τους. Η διαθεσιμότητα λύσεων  στους γιατρούς που επιτρέπουν τη βέλτιστη παροχή φροντίδας και η επικοινωνία  με ορθά ενημερωμένους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των  κλινικών αποτελεσμάτων. Το Healthcare Accelerator στοχεύει στην αναβάθμιση  της κλινικής πρακτικής μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με  καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξέλιξη της παρεχόμενης φροντίδας  αλλά και την ενημέρωση των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία  χρηματοδοτεί την ανάπτυξη δύο καινοτόμων μεθόδων τηλεϊατρικής για δυο  θεραπευτικές κατηγορίες: Tο DDiVAT για την οφθαλμολογία & το VTECareNet  για τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο, οι οποίες αναπτύσσονται από τους  Καθηγητές κο Λαμπίρη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον κο  Γουργουλιάνη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντίστοιχα. Οι εφαρμογές  βρίσκονται ήδη στη φάση αξιολόγησης. Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον  πρώτο κύκλο του προγράμματος Level-up|G4A, με τη συμμετοχή 5 νεοφυών  επιχειρήσεων στον τομέα της Υγείας, οι οποίες αναπτύσσουν εξελιγμένα  εργαλεία τηλεϊατρικής και ψηφιακής υγείας. 

Επίσης, η εταιρεία δημιούργησε έναν πρωτοποριακό Ενημερωτικό Οδηγό με  στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την ασφαλή χρήση των  φαρμάκων. Το portal “Patient Navigator” είναι ένας ψηφιακός χώρος ενημέρωσης  που βοηθάει στην πλήρη κατανόηση των θεμάτων που μπορεί να  προβληματίζουν και να απασχολούν έναν ασθενή ή τα κοντινά του πρόσωπα,  καθώς οι πληροφορίες που δίνονται δεν περιέχουν δύσκολες και εξειδικευμένες  ορολογίες. Έτσι, δίνεται στον ασθενή η δυνατότητα να ενημερωθεί για σημαντικά  θέματα σχετικά με την ορθολογική χρήση των φαρμάκων, τα οφέλη και τους  κινδύνους, καθώς και να λάβει γνώση για τη διαδικασία που ακολουθείται στην  ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Δίνονται ακόμη συμβουλές για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που αναγράφονται στις φαρμακευτικές συσκευασίες, αλλά και παραδείγματα για την ορθή ανάγνωση και ερμηνεία των  στατιστικών στοιχείων, πάντα με απλό και καθημερινό τρόπο.  

Ενδυναμώνοντας την Κλινική Έρευνα με το Healthcare Accelerator της Bayer

Η κλινική έρευνα αποτελεί το θεμέλιο για την καλυτέρευση της υγείας και την  επιμήκυνση της ζωής των ασθενών. Παράλληλα, τα οφέλη της ανάπτυξης της  κλινικής έρευνας επεκτείνονται πέρα από τα όρια της ιατρικής φροντίδας καθώς  αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα για την ελληνική οικονομία. Για την Bayer Ελλάς, η ύψιστη σημασία της κλινικής έρευνας αποτυπώνεται στην επένδυση  ύψους 12 εκατ. ευρώ για την ένταξη ερευνητικών κέντρων της χώρας μας, στο  Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα της Bayer AG, κατά την τριετία 2022-2025.  

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι πίσω από την επιτυχημένη κλινική έρευνα κρύβονται  πρωτίστως οι άνθρωποι, το Healthcare Accelerator έχει στόχο τη συνεχή  εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και υγειονομικού προσωπικού που  ασχολούνται με την κλινική έρευνα αλλά και την ενημέρωση των  ασθενών σχετικά με τη σημασία και την εφαρμογή των κλινικών μελετών. Σε  αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Ακαδημία  Κλινικών Μελετών» που διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ιατρική Εταιρεία  Αθηνών. Μόνο το 2022 περίπου 50 επαγγελματίες υγείας παρακολούθησαν τα  σεμινάρια σχετικά με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και τη διεξαγωγή  κλινικών μελετών. 

Παράλληλα, η εταιρεία σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος συνδράμει στην ενημέρωση των ασθενών για τις κλινικές μελέτες μέσα από την  υποστήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Patients Summit αλλά  και πρόσβαση σε online εκπαίδευση της EUPATI για περαιτέρω κατάρτιση. 

Subscribe to our newsletter!

Ο κύριος Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, απευθύνοντας  χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης, σχολίασε σχετικά: «Στην Bayer,  εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας, Υγεία και Τροφή  για Όλους. Η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα αποτελούν  αναπόσπαστα κομμάτια της φροντίδας των ασθενών σε κάθε σύστημα υγείας και  οφείλουμε να τα ενισχύουμε συστηματικά και ουσιαστικά. Η άρτια ιατρική εκπαίδευση  προετοιμάζει τους επαγγελματίες υγείας του αύριο, η βελτίωση της κλινικής πρακτικής  οδηγεί σε ένα ασθενοκεντρικό και αποδοτικό σύστημα υγείας, ενώ η κλινική έρευνα  βοηθά στην εξέλιξη της φροντίδας για τους μελλοντικούς ασθενείς. Παρά την άμεση  σχέση μεταξύ τους, οι τομείς της εκπαίδευσης, της πρακτικής και της έρευνας νοούνται  ακόμα ως ξεχωριστά πεδία δραστηριότητας χωρίς να αναπτύσσονται οι βέλτιστες  συνέργειες εντός του ελληνικού συστήματος υγείας και εκπαίδευσης. Μέσω της  πρωτοβουλίας της Bayer Ελλάς, HealthCare Accelerator, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του  αύριο, σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα». 

Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση των πεπραγμένων, ο Βασίλης  Σιέμος, Υπεύθυνος Επιχειρηματικού Επιταχυντή στο Κέντρο Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ δήλωσε: «Ο στόχος του Κέντρου  Αρχιμήδης είναι να διασυνδέσει την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οικονομία και την αγορά,  υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, που πηγάζουν από  την εφαρμοσμένη έρευνα και βασίζονται σε διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται στο  πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξή μας είναι η συνεργασία με εδραιωμένες  επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής της οικονομίας, όπως είναι η Bayer στον κλάδο της,  προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τη φοιτητική και ερευνητική κοινότητα για τη σημασία  και τις προοπτικές της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που αξιοποιεί την επιστημονική  γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη». 

Σύμφωνα με τον Πέτρο Πανδή, Co-founder της νεοφυούς επιχείρησης Docandu «Ο χώρος των νεοφυών επιχειρήσεων έχει ανάγκη πρωτοβουλίες όπως το Level-up  της Bayer, οι οποίες πέρα από τα εφόδια για τους συμμετέχοντες θέτουν τα θεμέλια για  μελλοντικές συνέργειες». 

Ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος σημείωσε: «Όπως συζητήθηκε και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, οι  ασθενείς δυσκολεύονται να βρουν εύκολα πληροφορίες για την πάθησή τους, για  τρόπους βελτίωσης και πρόληψης της υγείας τους. Δυσκολεύονται να καταλάβουν  βασικές έννοιες του φαρμάκου, αλλά και των συμβουλών και οδηγιών που τους δίνει ο  γιατρός τους. Δυσκολεύονται να κρίνουν τις διαφορετικές ειδήσεις και πληροφορίες που  ακούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και να συγκρίνουν τα οφέλη και τους  κινδύνους από διαφορετικές θεραπείες. Για τον λόγο αυτόν, πρωτοβουλίες, όπως το  Healthcare Accelerator, που στοχεύουν στην καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των  ασθενών και των πολιτών σε θέματα όπως η ορθή χρήση φαρμάκων, οι κλινικές μελέτες  αλλά και η ψηφιακή υγεία, μπορούν να ενδυναμώσουν τους ασθενείς στη διαχείριση  της υγείας τους, με απαραίτητη τη συμμετοχή τους ως experts στο πλαίσιο του  συμμετοχικού σχεδιασμού/ design thinking». 

Ο Δρ. Ελευθέριος Θηραίος, Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και  Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας –  Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) δήλωσε  σχετικά «Οι κλινικές μελέτες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής πράξης,  καθώς παρέχουν τις απαραίτητες ενδείξεις στις οποίες στηρίζεται η ορθολογική 

διάγνωση και θεραπεία των νοσημάτων. Δίνουν στους ασθενείς πρόσβαση σε  καινοτόμες θεραπείες και πολλαπλά οφέλη στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και  σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών έχοντας στο  επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, σαν μια  δραστηριότητα που αποσκοπεί στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και την  προαγωγή της υγείας, έχει αναδείξει τα προβλήματα στη διεξαγωγή των κλινικών  μελετών στη χώρα μας, προτείνοντας πρακτικές λύσεις που βοήθησαν στην  απλούστευση των διαδικασιών. Παράλληλα έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια  για τη κλινική έρευνα και την ορθή κλινική πρακτική, προάγοντας την κουλτούρα της  κλινικής μελέτης σε ασθενείς, ιατρούς και το ευρύτερο κοινό της χώρας μας. Στα πλαίσια  αυτά δημιουργήθηκε η Ακαδημία Κλινικών Μελετών, με την υποστήριξη των Bayer &  ELPEN, Η Ακαδημία Κλινικών Μελετών είναι μια κοινή προσπάθεια ανάπτυξης ενός  σύγχρονου και ειδικά διαμορφωμένου για Έλληνες ιατρούς και επαγγελματίες  βιοεπιστημών εκπαιδευτικού προγράμματος στην κλινική έρευνα. Προσδοκά να είναι  ένας μόνιμος επαναλαμβανόμενος θεσμός, με στόχο την εκπαίδευση και πιστοποίηση  των συμμετεχόντων στην GCP, προάγοντας την επιστήμη, την αξία των κλινικών μελετών, τη συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες και την υψηλή απόδοση και  ποιότητα των κλινικών μελετών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3 εκπαιδευτικοί  κύκλοι, είμαστε στη μέση του 4ου και έχουν εκπαιδευθεί περισσότεροι από 100  Επαγγελματίες Υγείας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στοχεύουμε στη  βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται από τις μελέτες, καθώς και  της διαδικασίας ένταξης ασθενών στις μελέτες, διαμορφώνοντας τις συνθήκες για την  προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού διεθνών μελετών στη χώρα και τη δημιουργία ενός  δικτύου συνεργασίας επιστημόνων, ιατρών και ερευνητών». 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία HealthCare Accelerator της Bayer Ελλάς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Bayer.

Previous Article

vivo Y35 – ένα ξεχωριστό mid-ranger, ισχυρών επιδόσεων

Next Article

Xiaomi Watch S2: Μεγέθη, χρώματα και προηγμένες λειτουργίες υγείας