Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Cookie

electronicanto.net – Όροι Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2018

Οι Όροι Χρήσης, που διαβάζετε σε σε αυτή την σελίδα, αποτελούν μέρος της συνολικής Πολιτικής Χρήσης του διαδικτυακού τόπου electronicanto.net, η οποία περιλαμβάνει και συμπληρώνεται από την Πολιτική συμμόρφωσης στον Κανονισμό GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και από την Πολιτική Χρήσης Cookie. Συνιστούμε θερμά να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες. H χρήση ή η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο electronicanto.net συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Χρήσης του electronicanto.net, έτσι όπως περιγράφεται και από τα τρία κείμενα που την απαρτίζουν.

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση electronicanto.net, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους όρους χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση, ή η πρόσβαση, σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Άδεια Χρήσης

α) Παρέχεται άδεια για την προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο electronicanto.net μόνο για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:

i) να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.

ii) να χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).

iii) να επιχειρήσετε την αναδιαμόρφωση, την αποσυμπίληση ή τον αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό σε οποιοδήποτε λογισμικό περιέχεται στην ιστοσελίδα του electronicanto.net.

iv) να αφαιρέσετε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα υλικά, ή

v) να μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή να αντιγράψετε τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

 

β) Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από τo electronicanto.net, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες του. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

α) Τα υλικά στον ιστότοπο του electronicanto.net παρέχονται με την “ως έχει” μορφή. Το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

β) Περαιτέρω, το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν εγγυώνται ούτε κάνουν παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στο electronicanto.net ή σχετικά με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του ή οι προμηθευτές του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα electronicanto.net, ακόμη και αν το electronicanto.net ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή διαχειριστής ή ιδιοκτήτης του electronicanto.net έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα electronicanto.net ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν εγγυώνται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κάνουν αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν δεσμεύονται να ενημερώνουν τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του δεν έχουν επιθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπο electronicanto.net και δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από το electronicanto.net, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες του. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις

Το electronicanto.net, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες του μπορούν να αναθεωρήσουν τους παρόντες όρους υπηρεσίας για τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

8. Κυβερνητικός Νόμος

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους Ελλάδας υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο electronicanto.net ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.