ΕΕΤΤ: Σε διαβούλευση αν οι συνδρομητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν router της επιλογής τους

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
sonos move
d-link ax1500 DIR X1560

Η EETT εξετάζει τη δυνατότητα οι συνδρομητές να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό, όπως router, επιλογής τους.

Η ΕΕΤΤ διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου 2022 αναφορικά με τον Κανονισμό για τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας.

Σκοπός της ΕΕΤΤ είναι να προσδιορίσει το όριο, μεταξύ του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ιδιωτικού δικτύου του τελικού χρήστη, να αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που φέρουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -τελικοί χρήστες, πάροχοι δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατασκευαστές τερματικού εξοπλισμού-  και να δώσει στους τελικούς χρήστες (συνδρομητές) τη δυνατότητα χρήσης τερματικού εξοπλισμού, π.χ. router, της επιλογής τους.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ, το 2021 είχε προβεί σε δημόσια διαβούλευση παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή πρακτική και θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το θέμα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε εκδώσει το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).Το κείμενο της Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: ntp@eett.gr. Στην ίδια διεύθυνση, η ΕΕΤΤ μπορεί να παρέχει διευκρινηστικές απάντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και μόνο στην προααναφερθήσα διεύθυνση ηλετρονικού ταχυδρομείου. Οι διευκρινήσεις θα δίδονται κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Subscribe to our newsletter!

Είναι βέβαιο ότι ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί router της επιλογής του;

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές. Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν. Δείτε τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ.

Πάντως από την ΕΕΤΤ διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ανακοίνωση δεν δεσμεύει την ίδια ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

Previous Article

MIUI 13: Όλα τα Xiaomi που αναβαθμίζονται

Next Article

Μετρήστε την πραγματική ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet – επίσημα

sonos move