Εικονικοί πυρήνες προστείθενται στην άδεια χρήσης του Microsoft Windows Server

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
microsoft windows server virtual cores licensing

Η Microsoft προσαρμόζει τα τέλη του Windows Server μετά από απειλές αγωγών από ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών cloud. Η αρχή γίνεται με μια σημαντική ενημέρωση για το πρόγραμμα αδειών χρήσης του Windows Server, το οποίο εν μέρει οφείλεται σε απειλές νομικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κύρια αλλαγή είναι η αδειοδότηση του Windows Server με βάση εικονικούς πυρήνες.

Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η προσθήκη της επιλογής αδειοδότησης του Windows Server με βάση εικονικούς πυρήνες, επιπλέον της τρέχουσας επιλογής πληρωμής με βάση τον αριθμό των φυσικών πυρήνων επεξεργαστή σε host machines.

Εικονικοί πυρήνες στον Windows Server με άδεια Software Assurance

Οι αλλαγές ισχύουν μόνο για πελάτες με άδεια χρήσης Software Assurance, μια άδεια που πληρώνεται επιπλέον του κόστους αδειοδότησης λογισμικού της Microsoft, για την κατανομή των πληρωμών σε αρκετά χρόνια και περιλαμβάνει ενημερώσεις και αναβαθμίσεις.

Οι αλλαγές είναι αρκετές. Η κύρια αλλαγή είναι η αδειοδότηση του Windows Server σε εικονική βάση. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν άδειες μόνο για τους εικονικούς πυρήνες που χρειάζονται (με ελάχιστο ανά VM), χωρίς να συνδέονται με έναν φυσικό αριθμό πυρήνων στο διακομιστή.

Οι κάτοχοι άδειας Software Assurance μπορούν να μετακινήσουν φόρτους εργασίας του Windows Server σε εικονικές μηχανές Azure και να εφαρμόσουν τις άδειες χρήσης τους που συνδέονται με φυσικούς πυρήνες στους εικονικούς πυρήνες σε μια «υποδομή εξωτερικού συνεργάτη».

Το νέο πρόγραμμα αδειοδότησης προσθέτει το Flexible Virtualization, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να μεταφέρουν λογισμικό εσωτερικής εγκατάστασης σε «οποιαδήποτε υποδομή παρόχων cloud — για dedicated ή shared χρήση».

Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα την 1η Οκτωβρίου.

Subscribe to our newsletter!

Previous Article

Intel και Broadcom ξεπέρασαν τα 5 Gbps σε δοκιμή Wi-Fi 7

Next Article

Πρώτο βραβείο για την cosmoONE στα 2022 WITSA Global Innovation & Technology Excellence Awards