Αυτόνομα δίκτυα 5G / 6G με τη δύναμη της AI

Author: Electronicanto newsroom Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:
Αυτόνομα δίκτυα 5G / 6G με τη δύναμη της AI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μπορεί να κάνει τα δίκτυα 5G και 6G λειτουργικά αυτόνομα και επιτρέπει την “ενορχήστρωση” ενός μεγάλου αριθμού «τεμαχίων» δικτυακής υποδομής (network slices).

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MonB5G αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για «έξυπνη»,
ευέλικτη και αυτοματοποιημένη διαχείριση των πόρων των δικτύων τεχνολογίας 5G και 6G.

Στο MonB5G συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ.

Αυτόνομη λειτουργία δικτύων 5G και 6G με τεχνικές AI

Το έργο MonB5G χρησιμοποιεί τεχνικές AI για τα αυτόνομα δίκτυα 5G και 6G, δηλαδή για την αυτόνομη λειτουργία (zero-touch management) και ενορχήστρωση ενός μεγάλου αριθμού «τεμαχίων» δικτυακής υποδομής (network slices).

Με την εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, τα δίκτυα αποκτούν δυνατότητες αυτο-διάρθρωσης (self-configuration), αυτο-παρακολούθησης (self-monitoring), αυτο-ίασης (self-healing) και αυτο-βελτίωσης (self-optimization), χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Αυτόνομα δίκτυα 5G / 6G με τη δύναμη της AI


Η έννοια «δικτυακός τεμαχισμός» (network slicing) αναφέρεται στον διαχωρισμό μιας εγκατάστασης
εικονικού δικτύου σε πολλά παραμετροποιημένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα και την κατάλληλη, κατά περίπτωση, διάθεση δικτυακών πόρων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση υπηρεσιών διαφορετικών απαιτήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθετες αγορές (vertical markets), καθώς επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων δικτύων, που υποστηρίζονται από κοινές υποδομές.
Το κάθε network slice, υποβοηθούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
λειτουργία απαιτητικών εφαρμογών έξυπνων πόλεων, επαυξημένης πραγματικότητας, τηλεϊατρικής κ.ά., που απαιτούν υψηλή χωρητικότητα και μηδενική καθυστέρηση (latency).
Πλέον της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η χρήση ΑΙ ενισχύει τα επίπεδα ασφαλείας των υποδομών και επιτρέπει την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των δικτύων, εξοικονομώντας ενέργεια.

Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στα δίκτυα με Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην
περιγραφή της αρχιτεκτονικής, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών και των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην υλοποίηση δοκιμών για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το MonB5G συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν 12 φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Γερμανία, Κύπρος και Φινλανδία) και έχει συνολική διάρκεια 42 μήνες.
Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο
επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 32 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα.

Παράλληλα, τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος.

Με όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Previous Article

Η Vodafone επιχειρεί πρώτη τηλεοπτική εκπομπή Standalone 5G

Next Article

Gaming προσφορά: Tα Logitech G G435 & G30 σε bundle